Československá strana lidová a Československá strana socialistická na Olomoucku 1945–1989. Příspěvek k dějinám Národní fronty v poválečném Československu

Karel Konečný

KONEČNÝ, Karel. Československá strana lidová a Československá strana [národně] socialistická na Olomoucku 1945–1989: příspěvek k dějinám Národní fronty v poválečném Československu. Brno: Prius, 2006. 75 s. Komunistické Československo na přelomu 50. a 60. let, sv. 2. ISBN 80-7285-077-6.

Československá strana lidová a Československá strana socialistická na Olomoucku 1945–1989. Příspěvek k dějinám Národní fronty v poválečném Československu

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík