Československá strana národně sociální v exilu. Nástin vývoje její organizační struktury a strategie boje za demokracii ve vlasti

Victor Miroslav Fic

FIC, Victor Miroslav. Československá strana národně sociální v exilu: nástin vývoje její organizační struktury a strategie boje za demokracii ve vlasti: 23. únor 1948 – 16. březen 1990. Brno: Prius, 2002. 143 s. Prameny a studie k dějinám československého exilu 1948-1989, sv. 5. ISBN 80-9029953-9.

Československá strana národně sociální v exilu. Nástin vývoje její organizační struktury a strategie boje za demokracii ve vlasti

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík