Českoslovenští uprchlíci ve studené válce. Dějiny American Fund for Czechoslovak Refugees

Vojtěch Jeřábek

Jen v roce 1948 uprchlo z Československa na 25 000 občanů, vlna útěků po sovětské okupaci byla ještě masovější. Československý komunistický režim přivedl, podle různých odhadů, do nechtěného exilu 180 000 až 600 000 lidí. Vojtěch Jeřábek, který pracoval v letech 1950 až 1990 pro American Fund for Czechoslovak Refugees v jeho newyorské centrále, popisuje uprchlickou otázku od jejího vzniku až do roku 1990. Jeho kniha je zásadním pramenem pro dějiny československého exilu i pro historii poválečných dějin a uprchlické problematiky.

JEŘÁBEK, Vojtěch. Českoslovenští uprchlíci ve studené válce: dějiny American Fund for Czechoslovak Refugees. Brno: Stilus, 2005. 296 s. Prameny a studie k dějinám československého exilu 1948-1989, sv. 8. ISBN 80-903550-0-5.

Českoslovenští uprchlíci ve studené válce. Dějiny American Fund for Czechoslovak Refugees

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík