Dějiny jaderných oborů v českých zemích (Československu). Data a dokumenty (1896–1945)

Emilie Těšínská

Publikace se v širším kontextu zabývá historií jaderných oborů v českých zemích v období 1896–1945. Zahrnuje podrobnou chronologii základních historických dat (s důrazem na institucionalizaci jaderných a radiologických oborů a na mezioborové vazby), bibliografii zhruba 600 odborných prací (vykonaných v českých zemích nebo se tématem k českým zemím vážících) a edici 68 vybraných historických dokumentů z tuzemských a zahraničních archivů (s komentáři a biografickými medailony). Zohledněny jsou práce jak českých, tak německých odborníků působících v českých zemích do roku 1945.

TĚŠÍNSKÁ, Emilie. Dějiny jaderných oborů v českých zemích (Československu): data a dokumenty (1896–1945). Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2010. 578 s. ISBN 978-80-7285-135-5.

Dějiny jaderných oborů v českých zemích (Československu). Data a dokumenty (1896–1945)

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík