Die nationalsozialistische „Euthanasie” im Reichsgau Sudetenland und Protektorat Böhmen und Mähren 1939–1945

Michal Šimůnek, Dietmar Schulze

Publikace vycházející v ediční radě Práce z dějin vědy shrnuje výsledky společného evropského projektu věnovaného problematice nacistické „eutanázie“ v českých zemích během německé okupace v letech 1939–1945. Obsahuje šest studií autorů z Německa, Rakouska a ČR, které přibližují provázanost a zároveň rozdílnou dynamiku v přípravách a provedení programu nacistické „eutanázie“ v jednotlivých oblastech českých zemí. Pozornost je zároveň věnována i přípravám na rozšíření „eutanázie dětských a mladistvých pacientů“ v protektorátu stejně jako osudům pacientů židovského původu umístěných v protektorátních psychiatrických léčebnách a ústavech. Práce je uvozena předmluvou profesora Paula Weindlinga, jednotlivé studie mají česká a anglická shrnutí.

ŠIMŮNEK, Michal – SCHULZE, Dietmar (eds.). Die nationalsozialistische „Euthanasie“ im Reichsgau Sudetenland und Protektorat Böhmen und Mähren 1939–1945. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2008. 295 s. Práce z dějin vědy, sv. 22. ISBN 978-80-86818-76-4.

Die nationalsozialistische „Euthanasie” im Reichsgau Sudetenland und Protektorat Böhmen und Mähren 1939–1945

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2Obsah 3

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík