Duben 1969. Anatomie jednoho mocenského zvratu

Zdeněk Doskočil

Monografie analyzuje změnu mocenských poměrů v Československu na jaře 1969, kterou symbolizuje nástup Gustáva Husáka do funkce prvního tajemníka ústředního výboru KSČ. Pražské jaro neskončilo vstupem pěti armád na území Československa v srpnu 1968. Tento významný zlomový bod nejen v dějinách komunistické éry symbolicky ukončil až potlačený protest obživlé občanské společnosti o rok později. Autor poprvé podrobně popsal zlomové okamžiky končící nástupem bývalého politického vězně do čela KSČ v dubnu 1969.

DOSKOČIL, Zdeněk. Duben 1969: anatomie jednoho mocenského zvratu. Brno: Doplněk, 2006. 412 s. Knihy – dokumenty. ISBN 80-7239-204-2.

Duben 1969. Anatomie jednoho mocenského zvratu

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík