Eduard Albert. Příspěvek k životopisu a edice korespondence

Helena Kokešová

Příspěvek k životopisu s využitím znalostí pramenné základny týkající se osobnosti Eduarda Alberta, stejně jako vydaných pramenů a literatury v řadě ohledů doplňuje a zpřesňuje Albertovu biografii z pera A. Jiráska ze 40. let 20. století. Připomíná osobnost Eduarda Alberta jako lékaře a popularizátora medicíny, literárního vědce, překladatele, básníka a autora prací z historie rodného kraje a především politika a člověka. Na příkladu Albertových vztahů ke skupině realistů ukazuje, že byl člověkem živě se zajímajícím o soudobé politické dění, že nebyl pasivním pozorovatelem, ale mnohdy aktivně zasahoval do české politiky. Druhým hlavním tématem autorčina zájmu byl Albertův postoj k České akademii věd, jejíž vznik a první kroky bedlivě sledoval. Druhou část knihy tvoří edice korespondence E. Alberta s Antonínem Rezkem, s Karlem Kramářem a s Josefem Kaizlem. Stručný nástin života všech protagonistů editované korespondence, hlavní témata a vývoj a intenzita jejich vzájemných vztahů jsou popsány v úvodní kapitole ediční části. Korespondence umožňuje nahlédnout do politického myšlení, vzdělání a ambicí české intelektuální elity přelomu století. Tito přední představitelé tzv. české loby ve Vídni významně napomáhali prosazování národních, kulturních, školských a politických zájmů českého etnika v habsburské monarchii.

KOKEŠOVÁ, Helena. Eduard Albert: příspěvek k životopisu a edice korespondence. Praha: Scriptorium, 2004. 336 s. Práce z dějin vědy, sv. 14. ISBN 80-86495-26-4.

Eduard Albert. Příspěvek k životopisu a edice korespondence

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík