Koordinační výbor, tvůrčí svazy a moc 1968–1972

Jarmila Cysařová

CYSAŘOVÁ, Jarmila. Koordinační výbor, tvůrčí svazy a moc: 1968–1972. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2003. 109 s. Studijní materiály Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.

Koordinační výbor, tvůrčí svazy a moc 1968–1972

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík