Odsun sovětských vojsk z Československa 1989–1991. Bibliografie (Pobyt sovětských vojsk na území Československa 1968–1991)

Jindřich Pecka

PECKA, Jindřich. Odsun sovětských vojsk z Československa 1989–1991: bibliografie. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993. 49 s. Pobyt sovětských vojsk na území Československa 1968–1991: Materiály, studie, dokumenty, sv. 1.

Odsun sovětských vojsk z Československa 1989–1991. Bibliografie (Pobyt sovětských vojsk na území Československa 1968–1991)

Další publikace autorů

Jindřich Pecka

Tematické weby

Košík