Operace „Dunaj“. Vojáci a Pražské jaro 1968. Studie a dokumenty

Antonín Benčík

BENČÍK, Antonín. Operace „Dunaj“: Vojáci a Pražské jaro 1968: studie a dokumenty. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994. 266 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 18. ISBN 80-85270-33-1.

Operace „Dunaj“. Vojáci a Pražské jaro 1968. Studie a dokumenty

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík