Plzeň punková a metalová : punková a metalová alternativní hudební scéna v Plzni (1983-1995)

Lucie Fikarová

Kniha popisuje rozmanité prostředí punkové a metalové alternativní hudební scény v Plzni v období osmdesátých a první poloviny devadesátých let dvacátého století. Spíše než na její komplexní faktografický popis se soustředí na rozvíjení a prohloubení některých témat (hudební každodennost, dynamika vztahu mezi scénami a politickými aktéry či transformace těchto scén v první polovině 90. let) a dává vyniknout zejména perspektivě samotných aktérů. Čerpá přitom nejen z orálněhistorického výzkumu realizovaného s muzikanty, jejich fanoušky a příležitostnými zprostředkovateli jejich koncertů, ale také z archivních pramenů a dobového tisku. V textu se věnuje pozornost hudebním skupinám, jako je Znouzectnost, Požár mlýna, Bradavice, Petr Mach aj.

FIKAROVÁ, Lucie. Plzeň punková a metalová: punková a metalová alternativní hudební scéna v Plzni (1983-1995). Praha: Karolinum; Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2022. 146 s. ISBN 978-80-246-5401-0 (Karolinum), ISBN 978-80-7285-272-7 (ÚSD).

Plzeň punková a metalová : punková a metalová alternativní hudební scéna v Plzni (1983-1995)

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík