„Podzemní univerzita“ pražských bohemistů. Ukázka paralelní kultury v „normalizovaném“ Československu

Karoline von Graevenitz

100 Kč

Koupit

Práce přibližuje jeden ze svébytných rysů paralelní kultury v „normalizovaném“ Československu – tzv. podzemní univerzitu bohemistiky zřízenou na konci 80. let minulého století, kde vyučovali pedagogové vyloučení ze svých vysokoškolských pracovišť a navštěvovali ji mj. exponovaní disidenti. Autorka pracovala s archivními prameny a také vyzpovídala tehdejší přednášející i studenty. Kniha tak obsahuje i osobní postřehy a hodnocení pamětníků.

GRAEVENITZ, Karoline von. „Podzemní univerzita“ pražských bohemistů: ukázka paralelní kultury v „normalizovaném“ Československu. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2009. 129 s. ISBN 978-80-7285-120-1.

„Podzemní univerzita“ pražských bohemistů. Ukázka paralelní kultury v „normalizovaném“ Československu

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík