Postavenie Rusínov-Ukrajincov na Slovensku v rokoch 1948–1953

Marián Gajdoš, Stanislav Konečný

GAJDOŠ, Marián – KONEČNÝ, Stanislav. Postavenie Rusínov-Ukrajincov na Slovensku v rokoch 1948–1953. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1994. 153 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 21. ISBN 80-85270-36-6.

Postavenie Rusínov-Ukrajincov na Slovensku v rokoch 1948–1953

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík