Poválečné „excesy“ v českých zemích v roce 1945 a jejich vyšetřování

Tomáš Staněk

Jeden z nejlepších českých odborníků na poválečné osudy německé menšiny spojil v této práci výsledky svého již téměř dvacetiletého bádání s výzkumem dalších pramenů, aby se pokusil odpovědět na celý svazek otázek týkajících se jak tzv. excesů vůči německému obyvatelstvu, tak i jejich širších okolností. Mezi nimi vynikají zvláště otázky „živelnosti“ tohoto násilí a české ochoty vzít na vědomí a vyřešit značné množství případů, kdy odkaz na předchozí německé násilnosti nemohl překrýt nepřiměřenost a brutalitu údajné odplaty. Jak oprávněně upozorňuje, násilí a následné potrestání se tak dostává do širšího rámce československého poválečného politického vývoje, v němž i v podstatě jednoduché kriminální kauzy byly řešeny jako politická témata, užívaná ve vnitropolitickém zápase.

STANĚK, Tomáš. Poválečné „excesy“ v českých zemích v roce 1945 a jejich vyšetřování. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2005. 366 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 41. ISBN 80-7285-062-8.

Poválečné „excesy“ v českých zemích v roce 1945 a jejich vyšetřování

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík