Právní předpisy a německé obyvatelstvo Československa po roce 1945. Výběr z archivních dokumentů k osudům německých antifašistů

Helena Nováčková, Zdeňka Kokošková

Publikace představuje předpisy vydávané centrálními institucemi, jež se vztahují k německým antifašistům žijícím v českých zemích po roce 1945 (prezidentské dekrety, vládní usnesení, výnosy, oběžníky a směrnice ministerstev a zemských národních výborů, popřípadě dalších institucí např. Osidlovacího úřadu, Fondu národní obnovy apod.). Dokumenty jsou popsány anotovanými regesty. Soupis doplňuje historický úvod Davida Kovaříka a ediční poznámka Heleny Nováčkové a Zdeňky Kokoškové.

NOVÁČKOVÁ, Helena – KOKOŠKOVÁ, Zdeňka (eds.). Právní předpisy a německé obyvatelstvo Československa po roce 1945: výběr z archivních dokumentů k osudům německých antifašistů. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. a Národní archiv, 2009. 175 s. ISBN 978-80-86712-80-2.

Právní předpisy a německé obyvatelstvo Československa po roce 1945. Výběr z archivních dokumentů k osudům německých antifašistů

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík