Přísně tajné! Státní bezpečnost za normalizace

Pavel Žáček

ŽÁČEK, Pavel. Přísně tajné! Státní bezpečnost za normalizace: vybrané směrnice a metodické pokyny politické policie z let 1978–1989. Praha: Votobia, 2001. 269 s. ISBN 80-7220-108-5.

Přísně tajné! Státní bezpečnost za normalizace

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík