Proměny strany moci (3). Početnost a složení pracovníků stranického aparátu KSČ 1948–1968

Jiří Maňák

MAŇÁK, Jiří. Proměny strany moci: početnost a složení pracovníků stranického aparátu KSČ 1948–1968. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1999. 225 s. Studijní materiály oddělení pro výzkum stěžejních otázek období 1945–1969/1970, sv. 2.

Proměny strany moci (3). Početnost a složení pracovníků stranického aparátu KSČ 1948–1968

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík