Prověrky a jejich místo v komunistickém vládnutí. Československo 1948–1989

Marie Černá, Jaroslav Cuhra, a kol.

180 Kč

Koupit

Cílem publikace je představit v souhrnné práci fenomén „prověrek“ a „čistek“ v kontextu vládnutí Komunistické strany Československa v letech 1948–1989, jejichž jednotlivé vlny byly v odborných i pamětnických textech dosud popsány jen dílčím způsobem. V knize jsou „prověrky“ a „čistky“ zachyceny v chronologickém sledu; úmyslem autorů však nebylo jen jejich faktografické popsání, ale pokusit se prezentovat téma jako širší fenomén, jehož význam pro fungování komunistického režimu přesahuje statistiku obětí vztahující se ke konkrétním událostem.

ČERNÁ, Marie – CUHRA, Jaroslav a kol. Prověrky a jejich místo v komunistickém vládnutí: Československo 1948–1989. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i, 2012. 139 s. Česká společnost po roce 1945, sv. 10. ISBN 978-80-7285-157-7.

Prověrky a jejich místo v komunistickém vládnutí. Československo 1948–1989

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík