Realizácia a normalizačná revízia česko-slovenskej federácie (september 1968 – december 1970). Dokumenty

Josef Žatkuliak

ŽATKULIAK, Jozef. Realizácia a normalizačná revízia česko-slovenskej federácie: september 1968 – december 1970. Dokumenty. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2011. 560 s. ISBN 978-80-7285-140-9.

Realizácia a normalizačná revízia česko-slovenskej federácie (september 1968 – december 1970). Dokumenty

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík