Remembering the neoliberal turn. Economic change and collective memory in Eastern Europe after 1989

Veronika Pehe, Joanna Wawrzyniak

Nová kolektivní monografie zkoumá, jak si společnosti, skupiny a jednotlivci pamatují globální neoliberální obrat ve východní Evropě. Zaměřuje se na otázku, jakým způsobem jsou klíčové procesy, které po roce 1989 ovlivnily mnoho životů napříč sociálním spektrem ve východní Evropě, jako jsou deindustrializace, privatizace, restituce a náhlá sociální reorganizace, kolektivně připomínány v dnešních východoevropských společnostech. Zároveň se tak zamýšlí nad otázkou, jak paměťové narativy o 90. letech přispívají k současným identitám a politickým náladám. Na šestnácti příkladech z devíti zemí východní Evropy kniha zkoumá tři roviny paměti: politickou, společenskou a kulturní. Analyzuje klíčové mýty o transformaci, věnuje zvláštní pozornost sociálnímu prostoru a vzpomínkám na období transformace různých sociálních skupin a zamýšlí se nad tím, jak jsou změny 90. let zprostředkovány v kulturních obrazech. Interdisciplinární sbírka se zaměřuje na v paměťových studiích doposud spíše opomíjené ekonomické aspekty a zaujme badatele a badatelky nejen z oblasti soudobých dějin, ale rovněž paměťových studií, sociologie, východoevropských studií a literární a filmové vědy.

PEHE, Veronika – Wawrzyniak, Joanna (eds.). Remembering the neoliberal turn. Economic change and collective memory in Eastern Europe after 1989. Abingdon: Routledge, 2024. 315 s. European remembrance and solidarity. ISBN 978-1-032-55333-7.

Remembering the neoliberal turn. Economic change and collective memory in Eastern Europe after 1989

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík