Rusko jako téma a realita doma a v exilu. Vzpomínky na léta 1968–1990

Michal Reiman

100 Kč

Koupit

První část publikace představuje text, který vznikl v roce 1989 pro Komisi vlády ČSFR pro analýzu událostí let 1967–1970. Rok 1968 pohledem zblízka se věnuje událostem roku 1968, jichž se autor aktivně zúčastnil. Detailně líčí pozadí mnoha jednání v prostředí lidí, kteří v ÚV KSČ usilovali o změny. Druhou, rozsáhlejší část (SSSR jako téma a realita v československém posrpnovém exilu za Brežněva a v době perestrojky) tvoří vzpomínky na politický exil, jehož součástí se autor stal od roku 1976 a působil ve skupině soustředěné kolem římských Listů. Historik zabývající se dějinami SSSR zde věnuje mnoho místa sovětské perestrojce, jak a v čem působila na československý exil a jak ji také sám zažil v Moskvě, kam mohl od roku 1987 jako německý občan jezdit. Podrobně sleduje tehdejší mezinárodní diskusi o SSSR a o sovětských dějinách, vysvětluje vlastní postoje i svůj současný pohled na sovětské dějiny, k němuž po dlouhých letech dospěl.

REIMAN, Michal. Rusko jako téma a realita doma a v exilu: vzpomínky na léta 1968–1990. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2008. 343 s. Svědectví o době a lidech, sv. 8. ISBN 978-80-7285-104-1.

Rusko jako téma a realita doma a v exilu. Vzpomínky na léta 1968–1990

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík