Sie blieben der Tschechoslowakei treu. Biographische Interviews mit deutschen Antifaschisten

Barbora Čermáková, David Weber

Kniha přináší svědectví českých Němců, kteří se sami (nebo jejich rodiny) postavili nacismu. Druhá světová válka začala pro německé odpůrce nacismu s předstihem. Byli prvními oběťmi represí, které vypukly ihned po Mnichovu a záboru pohraničí v říjnu 1938. Válku strávili za šikanování ze strany svých německých spoluobčanů, v pomoci domácímu odboji, v emigraci, v zahraničních armádách, ve věznicích a koncentračních táborech. Květen 1945 jim však nepřinesl pocit zadostiučinění, ale naopak – v některých případech – perzekuci ze strany československých úřadů. Pohled do takřka zapomenuté kapitoly českých dějin 20. století nabízejí životopisné rozhovory s pamětníky, svědky německého odboje proti fašismu.

ČERMÁKOVÁ, Barbora – WEBER, David. Sie blieben der Tschechoslowakei treu: biographische Interviews mit deutschen Antifaschisten. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2008. 127 s. ISBN 978-80-7285-102-7.

Sie blieben der Tschechoslowakei treu. Biographische Interviews mit deutschen Antifaschisten

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík