Starý pes, nové kousky. Kooptace do Federálního shromáždění a vytváření polistopadové politické kultury

Petr Roubal

Studie se zabývá procesem odvolávání poslanců Federálního shromáždění a kooptací nových poslanců na jejich místa na přelomu let 1989 a 1990. Na základě archivních pramenů a rozhovorů s bývalými poslanci ukazuje, jak kooptace zapadají do širšího rámce listopadové revoluce. Autor rozebírá vznik ideje kooptací (zejména roli Zdeňka Jičínského), i jejich nesnadné prosazení proti vůli samotných poslanců. Věnuje se také důsledkům kooptací, které měly důležitý vliv na formování polistopadové politické kultury, mj. zahájily politickou kariéru mnoha polistopadových politiků (např. Miloš Zeman, Lubomír Zaorálek, Miroslav Macek či Vlasta Parkanová).

ROUBAL, Petr. Starý pes, nové kousky: kooptace do Federálního shromáždění a vytváření polistopadové politické kultury. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., 2013. 109 s. ISBN 978-80-7285-169-0.

Starý pes, nové kousky. Kooptace do Federálního shromáždění a vytváření polistopadové politické kultury

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík