Václav Havel – Vilém Prečan. Korespondence 1983–1989

Vojtech Čelko

Kniha zpřístupňuje korespondenci mezi Václavem Havlem a historikem Vilémem Prečanem skrze železnou oponu z let 1983–1989. Téměř 250 dopisů doplňují dvě desítky tematicky uspořádaných dokumentačních příloh, jež s editovanou korespondencí těsně souvisejí, a závěrečná studie historika Jiřího Suka Společně pro Chartu 77, nezávislou kulturu a svobodné Československo. V knize v mnoha dimenzích vyvstává obraz „československé agendy“: vzájemné informování o problémech disentu z jedné a exilu z druhé strany, dojednávání a pokyny o tom co zařídit, co uveřejnit v zahraničí, co obstarat pro potřeby „domova“. Ta se střídá s úvahami o dějinách, o diskusích i osobnostech v prostředí disentu a exilu. Dočítáme se o tom, jak vznikaly Havlovy hry a další texty, jak se s nimi pracovalo v zahraničí; pozorujeme zrod dvou sborníků Havlových úvah a esejů – O lidskou identitu (1984) a Do různých stran (1989). V úhrnu je to dosud nejpodrobnější svědectví o tom, co učinilo z Václava Havla vůdčí postavu disentu, opozice a nakonec občanského hnutí za svobodu a demokracii pro všechny; jeho dopisy víc než cokoli jiného dokumentují spoustu drobné práce, kterou na sebe Václav Havel bral a vykonával. Dokládají rovněž, co všechno inicioval, čemu dal konečnou podobu, co všechno a koho spojoval a propojoval – nejen doma, ale i přes hranice.

ČELKO, Vojtech (ed.). Václav Havel – Vilém Prečan: korespondence 1983–1989. Praha: Československé dokumentační středisko, 2011. ISBN 978-80-904228-5-8.

Václav Havel – Vilém Prečan. Korespondence 1983–1989

Zavřít obsah publikace

Obsah 1

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík