Věda v Československu v letech 1953–1963

Hana Barvíková

BARVÍKOVÁ, Hana (ed.). Věda v Československu v letech 1953–1963: sborník z konference, Praha, 23.–24. listopadu 1999. Praha: Arenga, 2000. 591 s. Práce z dějin vědy, sv. 1. ISBN 80-86404-00-5.

Věda v Československu v letech 1953–1963

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2Obsah 3Obsah 4Obsah 5Obsah 6

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík