Semináře 2007–2008

Prosinec 2008

Romové a občanská společnost za normalizace
Přednáška: Celia Donert; komentář: Rastislav Pivon

Říjen 2008

Možnosti a limity nezávislé hudby v normalizačním období
Přednáška: Vladimír Merta; komentář: Přemysl Houda

Březen 2008

Kádrování, prověřování a čistky v Československu 1948–1989: prezentace grantového projektu
Přednáška: Marie Černá, Jaroslav Cuhra a Matěj Spurný

Listopad 2007

Charta 77 a underground
Přednáška: Martin Machovec; komentář: Michal Jareš

Říjen 2007

Jak ne/bádat o komunismu: metodologický seminář
Tomáš Vilímek (Das andere Europa: Životní cesty do disentu na příkladech NDR a Československa)
Miroslav Vaněk a Pavel Mücke (Dělníci a inteligence v období tzv. normalizace očima a ušima orální historie: dílčí sonda do probíhajícího projektu)
Petr Roubal (Foucault na Strahovském stadionu: problémy s aplikací disciplinárních teorií při studiu komunismu)
Libora Oates-Indruchová (Zpráva z výzkumu nebo příběh?: publikování a cenzura ve společenských vědách za normalizace)
Alena Fialová (Metodologické problémy modelování dějin v poválečné próze)
Marie Černá (Co nám vyprávění sdělují o moci? Možnosti a úskalí biografických vyprávění pro studium komunistické moci)

Červen 2007

Od zbrojírny Třetí říše ke strojírně socialismu: problémy transformace českomoravského průmyslu v letech 1938/39–1951
Přednáška: Jaroslav Kučera; komentář: Drahomír Jančík a Stanislav Kokoška

Květen 2007

Řeč komunistické moci
Přednáška: Karel Palek; komentář: Zdeněk Vašíček a Michal Kopeček

Březen 2007

„Jsou to berani, ale můžeme je využít“, aneb čeští evangelíci a komunistický režim v 50. letech
Přednáška: Ondřej Matějka; komentář: Jiří Hanuš

Únor 2007

Jsou politické dějiny páteří soudobých dějin? A jak psát soudobé politické dějiny?: panelová diskuse
František Svátek, Jiří Vykoukal, Michal Pullmann, Vít Smetana

Tematické weby

Košík