Semináře 2020

Březen 2020 – červen 2021

Semináře se nekonaly kvůli epidemiologické situaci.

Únor 2020

Vydávání pramenů k českým intelektuálním dějinám po roce 1945

Na semináři byly představeny dva ediční projekty, které zpřístupňují významné materiály k dějinám českého myšlení po roce 1945 – spisů filozofů Jiřího Němce (Nakladatelství Triáda) a Karla Kosíka (Filozofický ústav AV ČR). Prezentace a následná diskuse se soustředí na praktické otázky spojené s vydáváním rozsáhlých edic z oblasti moderních intelektuálních dějin.

Hosté: Robert Krumphanzl (Nakladatelství Triáda) a Ivan Landa (FLÚ AV ČR), komentář: Tomáš Hermann (ÚSD AV ČR)

Leden 2020

Na Západ hleď! Proměna zahraničních vztahů československé armády v letech 1989–1992

Seminář představil výzkumný projekt, který se věnuje proměně zahraničních vztahů československé armády (ČSLA, ČSA) v letech 1989 až 1992. Jeho jádrem je analýza činnosti Správy zahraničních vztahů Generálního štábu – instituce, která v daném období koordinovala mezinárodní agendu armády. Výzkum se však zaměřuje také na širší kontext navazování armádních kontaktů se Západem, respektive jeho klíčovými státy. Nedílnou součástí projektu je rovněž zmapování prvních zahraničních misí, kterých se českoslovenští vojáci účastnili po roce 1989.

Referát: Petr Janoušek (VHÚ), komentáře: Adéla Gjuričová (ÚSD AV ČR) a Prokop Tomek (VHÚ)

Tematické weby

Košík