Úvodní slovo – Nechtěný návrat ,,rasy“

DUCHÁČEK, Milan. Centrum dějin vědy Ústav pro soudobé dějiny AVČR v.v.i. (duchacek@usd.cas.cz)

Centrum dějin vědy při Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v. v. i.  si Vás dovoluje pozvat k poslechu a nahlédnutí do  konferenčních příspěvků konference ,,Za rovnocennost evropských plemen: Československá antropologie tváří v tvář rasismu a nacismu“, která se uskutečnila online ve středu 21. 10. 2020. Konference se věnuje publikaci Rovnocennost evropských plemen a cesty k jejich ušlechťování, vydané v řadě popularizačních příruček II. třídy České akademie věd a umění v Praze roku 1934. Kniha bývá vnímána jako první evropský veřejný protest proti rasové ideologii ve vědecké práci, zejména nacistické rasové hygieně. Ústřední teze, zformulované zejména Jindřichem Matiegkou a propagované na mezinárodním fóru Tomášem Garrigue Masarykem, měly posléze stát i u kořenů Prohlášení o rase, schváleného UNESCO v roce 1950, mj. za účasti Clauda Lévi-Strausse.

Tematické weby

Košík