PhDr.  Milan Ducháček, Ph.D.

PhDr. Milan Ducháček, Ph.D.

Zařazení:
Centrum dějin vědy

Adresa pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., detašované pracoviště Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6

E-mail:
duchacek@usd.cas.cz

Odborné zaměření

Vzdělání

Zaměstnání

Grantové a výzkumné projekty

Studijní pobyty

Redakční činnost

Bibliografie

Více též:

http://biblio.hiu.cas.cz/authorities/118154

https://tul.academia.edu/MilanDuch%C3%A1%C4%8Dek

Monografie

Redakce kolektivních monografií

Václav Chaloupecký a generace roku 1914. Otazníky české a slovenské historiografie v éře první republiky. Milan Ducháček – Jitka Bílková a kol., Liberec – Praha – Turnov 2018. Online: http://forumhistoriae.sk/documents/10180/3538992/Duchacek-Bilkova-a-kol__Vaclav-Chaloupecky-a-generace-roku-1914.pdf

Kapitoly v kolektivních dílech

Studie

Edice dokumentů

Recenze a diskuse (výběr)

Tematické weby

Košík