Mgr. Marta Edith Holečková, Ph.D.

Zařazení:
II. Člověk, identita, prostor

Adresa pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
holeckova@usd.cas.cz

Telefon:
604 568 914

ORCID ID:
0009-0000-7298-3083

CV in English

Badatelské zaměření

České soudobé dějiny, řešená témata: vysoké školy v komunistickém Československu, studenti z třetího světa a československá společnost, samizdat a „druhá kultura“ v období normalizace, metoda oral history

Vzdělání

Studijní a badatelské pobyty v zahraničí

Zaměstnání

Účast na badatelských projektech

Výběrová bibliografie

Monografie:

Kolektivní monografie:

Edice dokumentů:

Články:

Aktivní účast na konferencích a odborných seminářích

 

 

Tematické weby

Košík