Mgr. et Mgr. Zdenko Maršálek, Ph.D.

Zařazení:
Oddělení globálních konfliktů a jejich důsledků, Pracovní skupina pro studium studené války

Adresa pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
marsalek@usd.cas.cz

Telefon:
257 286 373

Odborné zaměření:

Vzdělání:

Zaměstnání:

Grantové a výzkumné projekty:

Monografie:

Ediční činnost:

Kapitoly v monografiích:

Články a studie:

Elektronické databáze:

Výstavy (výběr):

Konference a workshopy (od r. 2015, výběr):

Tematické weby

Košík