M.A. Veronika Pehe, Ph.D.

M.A. Veronika Pehe, Ph.D.

Zařazení:
Oddělení dějin idejí a konceptů, Pracovní skupina pro dějiny pozdně socialistické a postsocialistické transformace

Adresa pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
pehe@usd.cas.cz

Odborné zaměření:

Vzdělání:

Praxe a zaměstnání:

Studijní pobyty a stáže:

Grantové a výzkumné projekty:

Monografie:

Články a studie

Recenze a další:

Konference a workshopy:

Tematické weby

Košík