Mgr. Andrea Průchová Hrůzová, Ph.D.

Mgr. Andrea Průchová Hrůzová, Ph.D.

Zařazení:
I. Politika, instituce, moc

Adresa pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., detašované pracoviště Puškinovo nám. 9, 160 00 Praha 6

E-mail:
pruchova.hruzova@usd.cas.cz

Odborné zaměření:

Vzdělání:

Zaměstnání (výběr):

Členství v institucích a komisích:

Zahraniční pobyty, stáže, stipendia:

Grantové a výzkumné projekty:

Monografie:

Ediční činnost:

Články a studie:

Konference a workshopy (výběr):

Tematické weby

Košík