Mgr. Eva Taterová, M.A., Ph.D.

Zařazení:
Oddělení globálních konfliktů a jejich důsledků, Pracovní skupina pro studium studené války

Adresa pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
taterova@usd.cas.cz

Telefon:
736 233 302

Odborné zaměření:

Vzdělání:

Zaměstnání:

Pedagogická činnost:

Zahraniční pobyty, stáže, stipendia, ocenění:

Grantové a výzkumné projekty:

Monografie:

Kapitoly v monografiích:

Články a studie:

Konference a workshopy:

Tematické weby

Košík