Březnový seminář ÚSD

Jenom ne druhou Kubu!

Sandinistická Nikaragua, Československo a USA v letech 1979-1990

Politolog a expert na moderní dějiny latinské Ameriky Radek Buben (FF UK) nás uvede do probíhajícího výzkumu vztahů mezi sandinistickou Nikaraguou a Československem v osmdesátých letech 20. století. S ohledem na nepříliš velké povědomí o všech souvislostech nikaragujského dění nastíní základní kontury středoamerického vývoje před nástupem sandinistů k moci a roli USA, které se obávaly vzniku nové Kuby jako zdroje „komunistické hrozby“. Na základě studia československých archivních pramenů, nikaragujských zdrojů, rozhovorů s pamětníky (v ČR i Nikaragui), odborné a memoárové literatury se nicméně zaměří především na roli Československa v nikaragujském konfliktu. Poukáže přitom na překvapivě opatrnou politiku východního bloku ve střední Americe i na poměrně autonomní československé postoje, které nebyly výrazněji diktovány Sovětským svazem.
S komentářem vystoupí Daniela Kolenovská a Oldřich Tůma (oba ÚSD AV ČR).

Seminář se koná ve středu 29. března 2017 od 16 hodin v knihovně ÚSD, Vlašská 9, Praha 1.

Program seminářů do června 2017 je dostupný zde.

Tematické weby

Košík