Červnový seminář ÚSD

Československá exilová média v západní Evropě v letech 1968–1989

Exilová média začali uprchlíci z Československa zakládat na Západě krátce po únoru 1948. Jejich obsahová i formální úroveň byla různá, společná jim však byla snaha přinášet aktuální informace a rovněž kriticky reflektovat jak situaci exilové komunity, tak dobové dění ve světě i v Československu. V exilovém rozptýlení tato média hrála podstatnou integrační roli a současně se některá z nich postupně stávala i díky spojení s domovem účinnějšími prostředky zahraničního působení proti komunistickému režimu než exilové politické strany či organizace. Zvláště v období po srpnu 1968 se exilová veřejná sféra i díky setrvalému působení již etablovaných i nově zakládaných exilových médií dostala na kvalitativně novou úroveň. Právě o této éře československých exilových médií na semináři promluví Petr Orság, historik působící na Univerzitě Palackého v Olomouci a autor monografie Mezi realitou, propagandou a mýty: Československá exilová média v západní Evropě v letech 1968–1989.

S komentářem vystoupí Prokop Tomek (VHÚ Praha), Tomáš Zahradníček (ÚSD AV ČR) a Petr Brod (publicista, v 80. letech působil v rozhlasové stanici Svobodná Evropa)

28. června 2017 od 16 hodin, ÚSD, Vlašská 9, Praha 1

www.usd.cas.cz/o-ustavu/seminare/

Tematické weby

Košík