Holocaust Romů v českých zemích a na Slovensku: sociální předpoklady a možnosti komparace

Tématem semináře bude holocaust Romů za druhé světové války a jeho společenská podpora v Protektorátu Čechy a Morava a ve Slovenské republice. Ústřední otázkou semináře bude, nakolik efektivita nacistické rasové perzekuce Romů souvisela s předcházejícími protiromskými opatřeními i se zapojením lokálních aktérů. Přednášející se proto zaměří na faktory, které ovlivňovaly společenskou poptávku po přijetí protiromských opatření. Na lokální úrovni mohla být rasová perzekuce Romů využita k řešení dlouhodobých konfliktů týkajících se domovské příslušnosti či k obohacování se na majetku Romů. Vstupní referáty rovněž poukáží na perspektivu obětí perzekuce; například na téma připsané identity a možností, jak se z ní vymanit. Předmětem diskuze může být také otázka, jakým způsobem odlišné lokální kontexty v obou státních útvarech ovlivnily průběh rasové perzekuce.

Referát: Jiří Smlsal (FF UK), koreferát: Monika Stachová (FF UK), komentáře: Stanislav Kokoška (ÚSD AV ČR) a Dušan Slačka (Muzeum romské kultury)

středa 18. prosince 2019 od 16 hodin, knihovna ÚSD AV ČR (Vlašská 355/9, Praha 1)

www.usd.cas.cz/o-ustavu/seminare/

Tematické weby

Košík