Komunikující diktatura: Regionální elity a komunikace uvnitř KSČ v letech 1945–1956

Zářijový seminář představí výsledky projektu, který analyzoval proces vzniku a stabilizace diktatury KSČ v letech 1945–1956. Výzkum se zaměřil zejména na dvě zásadní a doposud výrazně opomíjené otázky. První z nich byla problematika personálního zajištění výstavby celostátní organizační sítě KSČ, tedy formování regionálních stranických elit a vývoj metod, které tyto elity používaly při výkonu a legitimizaci své moci. Druhým tématem byla komunikace mezi různými úrovněmi komunistické strany, zejména funkce stranické organizační struktury jako platformy pro koordinaci zájmů různých segmentů společnosti.

Projekt byl v českém prostředí výjimečný tím, že tyto celostátní procesy analyzoval prostřednictvím metod regionální komparace. Vycházel totiž z rozsáhlého studia archivních dokumentů provedeného ve dvanácti vybraných regionech. Svoji pozornost přitom zaměřil zejména na střední a nižší stupně stranické hierarchie, tedy na kraje a okresy.

Závěry projektu představí: Jakub Šlouf a Matěj Bílý (ÚSTR), s komentáři vystoupí: Marie Černá (ÚSD) a Jakub Rákosník (FF UK)

Seminář k soudobým dějinám

www.usd.cas.cz/o-ustavu/seminare/

26. září 2018 v 16 hodin, studovna ÚSD, Vlašská 9, Praha 1

Tematické weby

Košík