Na Západ hleď ! Proměna zahraničních vztahů československé armády v letech 1989–1992

Tématem semináře bude představení výzkumného projektu, který se věnuje proměně zahraničních vztahů československé armády (ČSLA, ČSA) v letech 1989 až 1992. Jeho jádrem je analýza činnosti Správy zahraničních vztahů Generálního štábu – instituce, která v daném období koordinovala mezinárodní agendu armády. Výzkum se však zaměřuje také na širší kontext navazování armádních kontaktů se Západem, respektive jeho klíčovými státy. Nedílnou součástí projektu je rovněž zmapování prvních zahraničních misí, kterých se českoslovenští vojáci účastnili po roce 1989.

Hlavní host: Petr Janoušek (VHÚ)
Komentují: Adéla Gjuričová (ÚSD AV ČR) a Prokop Tomek (VHÚ)

středa 29. ledna 2020 od 16 hodin, knihovna ÚSD AV ČR (Vlašská 355/9, Praha 1)

www.usd.cas.cz/o-ustavu/seminare/

Tematické weby

Košík