Právě vychází: G. F. Kennan (Z Prahy po Mnichovu)

George Frost Kennan: Z Prahy po Mnichovu. Diplomatické zprávy 1938-1940. Praha, Academia 2021.

Kniha je výběrem z Kennanovy diplomatické i osobní korespondence od října 1938 do září 1939, kdy působil jako tajemník amerického vyslanectví a později generálního konzulátu v Praze. Depeše a zprávy určené většinou State Departmentu rozebírají kupříkladu události sudetské krize a Mnichova, okupace českých zemí a vznik Slovenského státu. Analyzují česko-německé a česko-slovenské vztahy, sledují postupně se rozvíjející antisemitskou politiku v Druhé republice i po rozpadu státu a rozebírají složitou situaci na Podkarpatské Rusi. Sledují ekonomickou situaci Protektorátu i samostatného Slovenského státu a vývoj české a slovenské měny. Většina depeší se zaměřuje na všeobecné trendy v obou částech bývalého Československa, činnost protektorátní vlády a nálady obyvatelstva. Soubor doplňuje jedna souhrnná zpráva z října 1940, která sumarizuje rok a půl trvání Protektorátu Čechy a Morava. Kladem Kennanových zpráv je objektivnost, nezaujatost, faktografická přesnost, schopnost důkladné analýzy i sledování dramatických událostí v dlouhodobém historickém kontextu.

Kniha vyšla anglicky v roce 1968 – k 30. výročí Mnichova a zároveň ve stínu další, tentokrát sovětské okupace Československa. První české vydání vychází o 53 let později v odborné edici zpracované naším kolegou Vítem Smetanou. Doprovází ji rozsáhlá biografická studie o Georgi F. Kennanovi autorů Jiřího Ellingera a Víta Smetany.

Tematické weby

Košík