Doc. PhDr. Vít Smetana, Ph.D.

Doc. PhDr. Vít Smetana, Ph.D.

Zařazení:
Oddělení globálních konfliktů a jejich důsledků, Pracovní skupina pro studium studené války

Adresa pracoviště:
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i., Vlašská 355/9, 118 00 Praha 1

E-mail:
smetana@usd.cas.cz

Telefon:
257 286 374; 724 348 930

Odborné zaměření:

Vzdělání:

Zaměstnání:

Pedagogická činnost:

Zahraniční pobyty, stáže, stipendia, ocenění:

Grantové a výzkumné projekty:

Členství v institucích a komisích:

Monografie:

Ediční činnost:

Články a studie:

Recenze, polemiky, zprávy (výběr):

Konference a workshopy:

Popularizační činnost:

Poskytnuté rozsáhlejší rozhovory:

Tematické weby

Košík