Seminář: George F. Kennan – autor doktríny i pronikavých zpráv o Československu

Impulsem k tomuto semináři bylo vydání knihy Z Prahy po Mnichovu: Diplomatické zprávy 1938–1940, která vyšla v češtině v r. 2021 jako první publikace George F. Kennana, více než půl století po svém anglickém vydání z roku 1968. Autoři úvodní biografické studie Jiří Ellinger a Vít Smetana přiblíží z různých perspektiv osobnost významného amerického diplomata, historika a intelektuála. Kennan se proslavil především jako autor tzv. doktríny zadržování komunismu z počátků studené války. Během svého dlouhého života však kromě působení v zahraniční službě ovlivnil americkou veřejnou debatu též jako úspěšný historik mezinárodních vztahů a veřejný intelektuál, který se svými názory v mnoha ohledech rozcházel s převažujícími směry americké debaty. Jako diplomat působící od sklonku září 1938 po dobu jednoho roku na americkém vyslanectví a později generálním konzulátu v Praze zachytil v sérii zpráv do Washingtonu neotřelým a často velmi překvapivým způsobem dramatické události na území Československa v době jeho rozpadu a počátků okupace. Kennan však až do února 1948 opakovaně ovlivňoval americkou politiku vůči Československu, přičemž zkušenosti nabyté v pomnichovském období měly pro jeho postoje a doporučení formativní vliv.

Hlavní vystupující: Vít Smetana (ÚSD AV ČR) a Jiří Ellinger (MZV ČR)
Komentují: Jan Koura (FF UK) a Radka Šustrová (University of Cambridge/FF UK)

Seminář se uskuteční pouze online. Pokud se chcete zúčastnit a dosud jste neobdrželi přístupová hesla, napište prosím na spurny@usd.cas.cz. Seminář bude nahráván a záznam bude následně dostupný na www.usd.cas.cz, YouTube a Spotify.

Tematické weby

Košík