Seminář: Proplétání světů: Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary v období studené války

Proč se konal, jak vypadal, kdo na něj (ne)jezdil, jaké filmy (ne)vyhrávaly a jak důležitý vlastně byl před rokem 1989 Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary? Seminář představí knihu Proplétání světů. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary v období studené války, která je výsledkem multidisciplinárního výzkumu věnovanému této zásadní socialistické kulturní instituci rozkročené mezi východem, západem a třetím světem, a mezi potřebou zaujmout diváky a politicky diktovanou snahou ukázat vyspělost socialismu a jeho tvorby. Akcent je kladen na transnacionální perspektivu, zájmy nadnárodních aktérů a roli festivalu v socialistickém internacionalismu či post-kolonialismu. Seminář načrtne význam rozdílných temporalit i perspektiv pro zkoumání festivalu, začlení jej do festivalové scény druhé poloviny 20. století na obou stranách železné opony a ukáže, jak výzkum jeho dějin přispívá k pochopení kulturní dimenze globálního socialismu.

Vystupující: Jindřiška Bláhová (AMU)
Komentují: Veronika Pehe (ÚSD AV ČR) a Jan Koura (FF UK/ÚSD AV ČR)

Upozorňujeme, že ze semináře bude pořizován audiozáznam, jenž bude následně dostupný na ústavním webu a Spotify.

Tematické weby

Košík