Společensko-politická angažovanost Romů v poválečném Československu

Historie Romů na území českých zemí i Slovenska byla dlouho přehlížena, případně do líčení zdejších moderních dějin Romové vstupovali hlavně v roli objektů státní politiky nebo přímo obětí represí, zejména za druhé světové války či v souvislosti se zákazem kočování. To se v posledních letech změnilo. Většina historiků a historiček ale i tak vykládá dějiny Romů prostřednictvím oficiálních pramenů a o Romech tak píše jako o „těch druhých“. Dokumenty a vyprávění vycházející ze samotných romských komunit je přitom pro mapování poválečného období možné nacházet a využívat. Právě to názorně ukazuje práce Aby bylo i s námi počítáno s podtitulem Společensko-politická angažovanost Romů a snahy o založení romské organizace v poválečném Československu, kterou v loňském roce vydalo Romské muzeum v Brně. Její autorky a autor knihu na semináři představí a následně o ní a o přístupech k poválečným dějinám Romů v Československu povedou diskuzi s historičkou Kateřinou Čapkovou a antropologem Yasarem Abu Ghoshem.

Hosté: Helena Sadílková (Filozofická fakulta UK a ÚSD AV ČR), Milada Závodská (Muzeum romské kultury), Dušan Slačka (Muzeum romské kultury), s komentáři vystoupí Kateřina Čapková (ÚSD AV ČR) a Yasar Abu Ghosh (Fakulta humanitních studií UK)

Seminář k soudobým dějinám

www.usd.cas.cz/o-ustavu/seminare/

23. ledna 2019 od 16 hodin, knihovna ÚSD (Vlašská 9, Praha 1)

Tematické weby

Košík