„Sukarnovi studenti“ v Československu: příspěvek k československo-indonéským vztahům v 50. a 60. letech 20. století

Československá zahraniční politika se od poloviny padesátých let orientovala ve větší míře na státy dekolonizovaného světa. Součástí bilaterálních kulturních dohod bylo přijímání zahraničních studentů na československé vysoké školy. Ačkoliv hlavním zájmem bylo, aby se absolventi vraceli do svých domovských zemí, v mnoha případech se tak nedělo. Existovala zde také studentská komunita, která byla nucena zůstat v Československu navzdory osobním preferencím. Touto skupinou byli indonéští studenti: na podzim roku 1965 došlo v Indonésii k neúspěšnému pokusu o komunistický puč a vládu v zemi převzala armáda. Představitelé vojenských složek využili puče jako záminky k likvidaci komunistické strany a k masakru civilního obyvatelstva. Indonéští studenti v Československu si v reakci na domácí krizi založili svůj svaz a postavili se proti „generálské vládě“ a jejím metodám. Příspěvek se zaměří na zachycení osudů této komunity v letech následujících po roce 1965 a představí genezi vzájemných vztahů mezi Československem a Indonésií v poválečném období.

Referát Marta Edith Holečková (ÚSD AV ČR), koreferáty Michaela Budiman (FF UK) a Daniela Kolenovská (ÚSD AV ČR)

středa 27. listopadu 2019 od 16 hodin, knihovna ÚSD AV ČR (Vlašská 355/9, Praha 1)

www.usd.cas.cz/o-ustavu/seminare/

Tematické weby

Košík