Vydávání pramenů k českým intelektuálním dějinám po roce 1945

Tématem semináře bude představení dvou edičních projektů, které zpřístupňují významné materiály k dějinám českého myšlení po roce 1945 – spisů filozofů Jiřího Němce (Nakladatelství Triáda) a Karla Kosíka (Filozofický ústav AV ČR). Námětem prezentací a následné diskuze bude hledání odpovědí na praktické otázky spojené s vydáváním rozsáhlých edic z oblasti moderních intelektuálních dějin.

Hosté: Robert Krumphanzl (Nakladatelství Triáda) a Ivan Landa (FLÚ AV ČR)
Komentuje: Tomáš Hermann (ÚSD AV ČR)

středa 26. února 2020 od 16 hodin, knihovna ÚSD AV ČR (Vlašská 355/9, Praha 1)

www.usd.cas.cz/o-ustavu/seminare/

Tematické weby

Košík