Zářijový seminář ÚSD

Prosazování komunistické výchovy a vědeckého světového názoru v Československu 1948–1989

Marxismus-leninismus jako státní ideologie byl součástí Ústavy sice až od roku 1960, k jeho implementaci do kultury, výchovy a vzdělávání docházelo ovšem razantně již od února 1948. Jedním z prioritních cílů bylo prostředí mládeže, v němž mělo být především prostřednictvím školy dosaženo vytvoření „socialistického člověka“ zbaveného zátěže kapitalistické minulosti. Seminář se zaměří na různé aspekty tohoto projektu, od primárního školství jako první příležitosti pro dlouhodobé prosazování idejí výchovy a převýchovy přes vysoké školství jako prostoru umožňujícího vědomé přejímání principů marxismu-leninismu až po komplexní celospolečenskou výchovu k „vědeckému světovému názoru“ na příkladu ateizačního tlaku.

S příspěvky vystoupí řešitelé grantového projektu ÚSD Pavlína Kourová, Markéta Devátá a Jaroslav Cuhra. Následnou debatu bude moderovat Vítězslav Sommer.

20. září 2017 od 16 hodin, ÚSD, Vlašská 9, Praha 1

www.usd.cas.cz/o-ustavu/seminare/

Tematické weby

Košík