Czech Journal of Contemporary History

Časopis Czech Journal of Contemporary History vydává Ústav pro soudobé dějiny od roku 2013, vychází jednou ročně. Z pověření ředitele ústavu jej řídí Vít Smetana jako vedoucí redaktor spolu s redakčním kruhem. O koncepci časopisu spolurozhoduje redakční rada jako širší konzultativní orgán. Hlavní statě tvoří zpravidla překlady prací již dříve publikovaných v Soudobých dějinách. Cílem časopisu je v anglickém jazyce zprostředkovat mezinárodní obci zájemců o soudobé české a středoevropské dějiny texty autorů přispívajících do časopisu Soudobé dějiny.

Redakční kruh

Kateřina Čapková (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.)
Milan Drápala (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.)
Kathleen Geaney (Institut mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK)
Adéla Gjuričová (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.)
Michal Kopeček (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.)
Daniela Kolenovská (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.)
Vit Smetana (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.)
Oldřich Tůma (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.)

Redakční rada

Muriel Blaive, Prague/Vienna
Christianne Brenner, Munich
Chad Bryant, Chapel Hill (NC)
Petr Bugge, Aarhus
Mark Cornwall, Southampton
Benjamin Frommer, Evanston (IL)
Maciej Górny, Warsaw
Magdalena Hadjiiski, Strasbourg
Milan Hauner, Madison (WI)
Vít Hloušek, Brno
Adam Hudek, Bratislava
Georgyi Kasianov, Kiev
Tamás Kende, Budapest
Pavel Kolář, Florence
Jan Kuklík, Prague
Mark Kramer, Cambridge (MA)
James Krapfl , Montreal
Jan Láníček, Sydney
Libora Oates-Indruchová, Olomouc
Andrea Orzoff, Las Cruces (NM)
Adrian Portmann (von Arburg), Mikulov
Vilém Prečan, Prague/Scheinfeld
Peter Ruggenthaler, Graz
Dušan Segeš, Bratislava
Kacper Szulecki, Berlin/Oslo
Victoria Vasilenko, Belgorod
Kieran Williams, Des Moines (IA)
Ella Zadorozhnyuk, Moscow

Celý text

Tematické weby

Košík