Soudobé dějiny

Časopis Soudobé dějiny vychází od roku 1993 jako čtvrtletník, vždy s jedním dvojčíslem v rámci ročníku. Soudobé dějiny jsou odborný, od roku 1995 recenzovaný historický časopis o dějinách 20. století se zaměřením na témata spjatá s existencí Československa a České republiky v širokém mezinárodním kontextu. Na jeho stránkách se publikují studie, eseje, materiálové články, recenze, dokumenty, memoáry, zprávy o historických konferencích a knižní anotace. S výjimkou rubriky Horizont, vyhrazené pro překlady zahraničních statí, Soudobé dějiny přinášejí výhradně původní autorské příspěvky. Důraz se přitom klade na primární historický výzkum. Jednotlivá čísla časopisu jsou většinou strukturována kolem určitého tematického těžiště. Soudobé dějiny usilují o celkovou otevřenost tematickou, metodologickou, oborovou i žánrovou a vítají věcné diskuse či polemiky. Soudobé dějiny mají ambici oslovit nejen profesionální historiky a příbuzné odborníky nebo učitele dějepisu, ale také zaujmout širší veřejnost. Záměrem Soudobých dějin je přispívat k hlubšímu a odborně zdůvodněnému pohledu na nedávnou minulost, k obnovování společenské paměti, k prohlubování smyslu pro historickou reflexi a v neposlední řadě také k profilaci soudobých dějin jako svébytné historické disciplíny v České republice.

Časopis Soudobé dějiny vydává Ústav pro soudobé dějiny, je registrován Ministerstvem kultury ČR 16. dubna 1993. Z pověření ředitele ústavu jej řídí Milan Drápala jako vedoucí redaktor spolu s redakčním kruhem. O koncepci časopisu spolurozhoduje redakční rada jako širší konzultativní orgán. Hlavní statě jsou publikovány na základě odborného recenzního řízení. Uvítáme zájem o spolupráci, zejména pak Vaše anotace, recenze a zprávy o historických konferencích a podobných akcích.

Předplatné ročníku časopisu (300 Kč pro jednotlivce, 350 Kč pro instituce, 60 € pro jednotlivce a 75 € pro instituce do zahraničí, vše včetně poštovného) lze objednat na e-shop@usd.cas.cz.

Informace pro autory

Pravidla a průběh recenzního řízení

Redakční kruh

Milan Drápala (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.), vedoucí redaktor
Kateřina Čapková (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.)
Markéta Devátá (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.)
Daniela Kolenovská (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.)
Jiří Křesťan (Národní archiv)
Françoise Mayerová (École des hautes études en sciences sociales, Paříž)
Vítězslav Sommer (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.)
Jiří Suk (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.)
Oldřich Tůma (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.)
Jiří Vykoukal (Institut mezinárodních studií Fakulty sociálních věd UK)

Redakční rada

Vojtech Čelko (Praha)
Jürgen Danyel (Drážďany)
Eva Hahnová (Augustfehn)
Miloš Havelka (Praha)
Peter Heumos (Mnichov)
Ivan Kamenec (Bratislava)
Łukasz Kamiński (Varšava)
Karel Kaplan (Praha)
Jiří Knapík (Opava)
Michal Kopeček (Praha)
Pavel Kosatík (Praha)
Jan Křen (Praha)
Robert Kvaček (Praha)
Martin Nodl (Praha)
Alena Nosková (Praha)
Milan Otáhal (Praha)
Derek Paton (Praha)
Jiří Pernes (Brno)
Jiří Pešek (Praha)
Vilém Prečan (Praha)
Petr Šafařík (Praha)

Tematické weby

Košík