Československá strana lidová v období nastupující normalizace (1969–1972)

Karel Konečný

189 Kč

Koupit

Autorská monografie Československá strana lidová v období nastupující normalizace (1969–1972) je poctivou materiálovou studií, která je založená především na studiu ústředních, regionálních i stranických archivů. Autor ve svém textu charakterizuje zápas o podobu politiky Československé strany lidové v období pražského jara 1968 a po jeho porážce. Zřetelně a s notnou dávkou zaujetí popisuje konflikt proreformních a protireformních stranických představitelů i jejich představy o dalším směřování strany (včetně zachycení mechanismu personálních čistek a tzv. výměny stranických legitimací). Autorův pohled na stranickou politiku se přitom nezaměřuje jen na ústřední orgány v Praze či Brně, ale svým badatelským záběrem míří také do jednotlivých regionů, okresů a měst.

KONEČNÝ, Karel. Československá strana lidová v období nastupující normalizace (1969–1972). Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., 2019. 184 s. Sešity Ústavu pro soudobé dějiny, sv. 52. ISBN 978-80-7285-219-2.

Československá strana lidová v období nastupující normalizace (1969–1972)

Zavřít obsah publikace

Obsah 1Obsah 2

Zavřít obsah publikace

Tematické weby

Košík